CNN از شجاعت مردم اوکراین گزارش می دهد

گزارش سی ان ان از شجاعت و مبارزات مردم اوکراین توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و تحسین و همبستگی عمومی را با مردم اوکراین برانگیخت.

در این ویدئو خبرنگار CNN گفت: امروز یک ویدیوی عالی دیدیم که حومه غربی کیف به نام بوچا را نشان می دهد. در این منطقه یک پایگاه هوایی وجود دارد.

خبرنگار ما چند روز پیش سربازان روسی را در اینجا دید که سعی داشتند با حملات مستمر پایگاه را تصرف کنند. آنچه اکنون در این ویدئو مشاهده می کنید خودروهای نظامی، خودروهای زرهی و خودروهای روسی است که بخشی از یک کاروان بزرگ نظامی بودند که همگی توسط نیروهای اوکراینی به طور کامل منهدم شدند. این بقایا نشان می دهد که اوکراینی ها چقدر مقاومت داشته اند.

در این ویدئو می شنوید که مردی پشت تلفن می گوید شما به سرزمین ما آمده اید! امیدوارم همه در جهنم بسوزید. اگر مجبور شوم جانم را می دهم تا تو را شکست دهم.

اینها احساساتی است که همه مردم اوکراین دارند.

مردم عادی سعی می کنند اسلحه به دست بگیرند و کوکتل مولوتف بسازند.

مردم تا جایی که می توانند در این مقاومت شرکت می کنند.

  گزارش زنده / ایران 0

دیدگاهتان را بنویسید