70 درصد تصادفات منجر به فوت پراید و پژو ساخت داخل می شود

عضوکمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: پراید و پژو تولیدی در این کشور ارابه های کشنده هستند و 70 درصد تصادفات منجر به فوت این خودروها می شود.

عبدالناصر درخشان، عضو کمیته صنعت و معدن ایران گفت: مردم ایران تا کی ارابه مرگبار پراید و پژو را به بهانه حمایت از تولید داخلی تحمل می کنند اما راه حمایت از تولید داخلی، اعزام هموطنان به کشور است. گورستان ها که طبق آمار 70 درصد تصادفات منجر به فوت پراید و پژو ساخت کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی همچنین با یادآوری وضعیت آب در استان سیستان و بلوچستان به وزیر نیرو گفت: در گرمای طاقت فرسای بلوچستان مردم تشنگی خود را سیراب می کنند که فردا دیر است و پس از سال ها مشکل شرب. آب حل شد در حالی که محلول است. آیا می توان در جامعه ای که هنوز مشکل آب آشامیدنی دارد از ارزش های بزرگ زندگی صحبت کرد؟

  مجلس زیر بار توافق بد نمی رود/ گرفتن ضمانت برای رفع تحریم ها حق ملت ایران است

دیدگاهتان را بنویسید