500 میلیون تومان سرقت اموال شهری در هر شبانه روز!

گزارش هایی مبنی بر سرقت اموال و تاسیسات شهری حتی قطعات پل ها، حفاظ ها و ستون های درب و پنجره های شعب و تابلوهای شهر تهران منتشر شده است.

بارزترین نمونه آن سرقت برنامه ریزی شده قطعات و ورق های سنگین از پل همت حکیم بود که به گفته فرمانده انتظامی تهران عامل این سرقت بوده و بسیاری از سرقت های مشابه وام دهندگان شهرداری تهران بوده اند.

  این مرد گوش مادر همسرش را برید

دیدگاهتان را بنویسید