15 میلیون چه زمانی به مستمری بگیران پرداخت می شود؟ وضعیت وام ها تا کجا رسیده است؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ بازنشستگان کشوری می گویند: انتظار داشتیم با آمدن مدیر جدید صندوق بازنشستگی بازپرداخت وام ها تسریع شود.

برخی از مستمری بگیران کشور از انتظار طولانی برای دریافت وام ضروری پانزده میلیون تومانی انتقاد کردند.

این مستمری بگیران با بیان اینکه «وام ضروری، ضروری است و باید سریعاً به متقاضیان پرداخت شود»، می گویند: زمانی که صندوق بازنشستگی قرعه کشی کرد و ذی نفعان را مشخص کرد، بهتر است وام ضروری را به آدرس ابتدای هر ماه تا مستمری بگیران بتوانند حداقل بخشی از مشکلات زندگی خود را حل کنند.

امروز 28 آذرماه است و بسیاری از مستمری بگیران واجد شرایط همچنان منتظر بازپرداخت وام 15 میلیون تومانی خود هستند. آنها انتظار دارند با آمدن رئیس جدید صندوق بازنشستگی کشوری، بازپرداخت وام ها ساماندهی شود و از این پس زمان دقیقی برای بازپرداخت وام های ضروری به بازنشستگان مشخص شود./ ایلنا

  صدور کارت های بانکی صادرات ایران تسهیل شد

دیدگاهتان را بنویسید