102 کپسول تریاک در معده مسافر ایرانی در ترکیه

تصاویری از معده مسافر ایرانی در ترکیه که 102 کپسول حاوی تریاک را قورت داد.

یک مسافر ایرانی در شهر آریار ترکیه به اتهام مواد مخدر دستگیر شد. مهران.ن با قورت دادن کپسول های موجود در معده، یک کیلوگرم و 126 گرم مواد مخدر از جمله تریاک را حمل کرد.

پلیس ترکیه در جریان بازرسی یک اتوبوس مسافربری را در بزرگراه عرار-ارزروم متوقف و شکم یکی از مسافران را باد کرد. با عکسبرداری از مظنون مشخص شد که وی با بلعیدن کپسول تریاک حامل مواد مخدر بوده است.

  گاز برخی از نقاط تهران قطع شده است

دیدگاهتان را بنویسید