10 اردیبهشت خورشید می گیرد

مهندس مسعود عتیگی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را از جمله رویدادهای مورد توجه رصدگران آماتور به ویژه عکاسان نجومی دانست و گفت: سالانه 2 تا 5 خورشید گرفتگی وجود دارد، اما تعداد کمی می توانند این مورد را مشاهده کنند. پدیده شگفت انگیز آسمانی

وی ادامه داد: روز شنبه 9 اردیبهشت ماه گرفتگی جزئی رخ می دهد که در قسمت کوچکی از قطب جنوب و نیمه جنوبی آمریکای جنوبی و همچنین در اقیانوس آرام قابل مشاهده است اما متاسفانه در ایران دیده نمی شود. “

عتیقی خاطرنشان کرد: ماه گرفتگی از ساعت 18:45 به وقت محلی آغاز و تا ساعت 22:38 به وقت گرینویچ پایان می یابد.

مدیرعامل انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به جزئیات این پدیده نجومی توضیح داد: زمانی که ماه گرفتگی بین زمین و خورشید قرار می گیرد، ماه نور خورشید را خنک می کند و سایه کوچک ماه بر قسمت هایی از ماه می افتد. زمین.

وی افزود: ماه گرفتگی یا گرفتگی در انواع «جزئی»، «کامل»، «حلقه ای شکل» و «حلقه کلی» با توجه به سطح پوشش ماه رخ می دهد و مشخص است که ماه گرفتگی در زمان ماه نو رخ داده است. . اما در ابتدای هر ماه قمری به دلایل علمی ماه گرفتگی نداریم.

آتیچی یادآور شد: فاصله تکرار هر ماه گرفتگی ساروس (دوره) نامیده می شود و حدود 18 سال و 11 روز و 8 ساعت است. اما همانطور که اشاره کردیم، هر سال حداقل دو گرفت و به ندرت حداکثر پنج خورشید گرفتگی رخ می دهد که متعلق به ساروهای مختلف است.

  انگار پدرت نابغه بود، حاصل لطف پدرت چیست؟

وی معتقد است خورشید گرفتگی 20 اردیبهشت امسال متعلق به ساروس 119 و شصت و ششمین خورشیدگرفتگی از 71 خورشید گرفتگی در آن دوره است.

مدیرعامل انجمن نجوم آماتوری ایران با تاکید بر اینکه در این ماه گرفتگی خورشید در صورت فلکی بره (پوشیدن) قرار دارد، گفت: برای رصد ماه گرفتگی باید از عینک آفتابی و فیلتر (فیلتر) مخصوص و استاندارد استفاده کرد که به طور خاص در انواع مختلف یافت می شود. از مایلار و شیشه که برای تجهیزات نظارت و عکاسی استفاده می شود.

آتیچی گفت: دیدن مستقیم خورشید برای چشم ها بسیار خطرناک است

دیدگاهتان را بنویسید