یک 6 می شود یک میلیارد تن!

%D8%B9%D8%B6%D9%88+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9 خبر ناگهانی

عضو کمیسیون صنایع: با رویکرد وزیر صنعت، خودرو یک میلیارد تنی می شود!

  جواد عزتی بهترین کمدین شد

دیدگاهتان را بنویسید