یک چهارم اعضای بنیاد نخبگان ایران رفته اند

در بین گروه های مورد بررسی، المپیادها با 37.2 درصد، اعضای بنیاد با 25.5 درصد و رتبه های 1 تا هزار آزمون سراسری با 15.4 درصد به ترتیب بیشترین درصد افراد مقیم خارج از کشور را به خود اختصاص داده اند./خپران

  دلیل اینکه علیرغم ورزش، حجم و عضلات گام به گام نمی آورید

دیدگاهتان را بنویسید