یوروویژن 2022 در تورین، ایتالیا / خبرگزاری فرانسه
یوروویژن 2022 در تورین، ایتالیا / خبرگزاری فرانسه