یارانه نان به حساب نانوا واریز می شود

زمانی که طرح بهبود یارانه ها را پیشنهاد دادیم، دولت اجرای طرح «نان سنتی» را به ما واگذار کرد که از هفته جاری در برخی استان ها آغاز می شود.

1 قیمت نان افزایش نمی یابد.

2. تعدیل قیمت آرد باعث کاهش قاچاق می شود.

3. در ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می شود.

  آنها برای بقای خود دست به هر کاری می زنند!

دیدگاهتان را بنویسید