گزارش از مسابقات جام جهانی؟ صدای مردم بهتر شنیده می شود

جام جهانی 2022 قطر از امروز آغاز می شود و گفته می شد عادل فردوسی پور در هفته های اخیر پیشنهادهای متعددی برای تهیه گزارش از مسابقات جام جهانی دریافت کرده اما همه آنها را رد کرده است.

وی در گفتگویی کوتاه ضمن تایید این موضوع گفت: بعد از نزدیک به 4 سال محرومیت به من گفتند جام جهانی را گزارش کنم. در روزگاری که ایران عزیز داغدار فرزندانش است، صدای مردم بیش از هر صدایی شنیده می شود.

  آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی الکترونیکی خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید