کنعانیان محکوم شدند

کمیسیون تعیین تکلیف فدراسیون فوتبال پس از شکایت مدیر برنامه های این بازیکن ملی پوش محمدحسین کنعانی زادگان را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، در پی شکایت امیرهوشنگ سعادتی از محمدحسین کنعانی زادگان، کنعانی زادگان بابت درخواست اولیه و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ارزش ریالی امیرهوشنگ سعادتی به مبلغ ۷۰ هزار دلار محکوم شد. کمیته اساسنامه ادعای خواهان را برای مابقی ادعای 250000 دلاری و همچنین ادعای تأخیر پرداخت را رد کرد. ضمناً با توجه به تخلفات احتمالی خواهان از ماده 9 آیین نامه ناظر بر فعالیت میانجیگران و نحوه همکاری با آنان، مصوب 1397، موضوع در پرونده جداگانه ای در کمیته اساسنامه رسیدگی خواهد شد.

  چرا تمیز کردن سینک ظرفشویی مهم است؟ / 6 روش برای تمیز کردن سینک ظرفشویی

دیدگاهتان را بنویسید