کلیباف: مردم باید آرام باشند

%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4+%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C خبر ناگهانی

سخنران کلیباف: حفظ قدرت سفره مردم در کالاهای اساسی معیشتی اصل اول است. مردم باید 100% آرام باشند.
  جنگ روسیه و اوکراین با حملات موشکی و هوایی روسیه آغاز شد

دیدگاهتان را بنویسید