کشف 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

داود منظور در جلسه کارگروه فرار مالیاتی که در آن کار واحدهای بازرسی مالیاتی و هیأت های بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم، ضرورت تمرکز واحدهای بازرسی مالیاتی بر مودیان مهم مالیاتی و فرارهای عمده مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. وی همچنین بر کوتاه شدن مدت افشا، مالیات‌های اضافی و مدت رسیدگی و کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی که به این موارد رسیدگی می‌کنند، تاکید کرد.

منظور افزود: اقدامات قضایی و قهری در جمع آوری و کار با دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مودیان باید حداقل و فقط در موارد فوری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت واحدهای فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، در سال جاری حدود 30 هزار پرونده با رعایت ماده 181 قانون مالیات های مستقیم تشکیل شده که ارزش اسناد هویتی اضافی صادر شده بالغ بر 10 هزار است. میلیارد تومان و حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز با تصمیم وی بود.

منبع: تسنیم

  آیا رتبه بندی معلمان مشکلات را حل می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید