کسر یک درصد از حقوق بازنشستگان؛ چرا کم می شوند؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ کانون بازنشستگان معتقد است که شرط عضویت در کانون، کارت عضویت است، اما گروهی از مستمری بگیران می گویند: وقتی یک درصد از مالیات مسکن از ما کسر شود، عضو کانون هستیم و هیچ سازمانی نمی تواند دو عضویت بگیرد. هزینه ها

جمعی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط کانون بازنشستگان برای کاندیداتوری در کانون گفت: کانون بازنشستگان مبنای درخواست را 4 سال عضویت در کانون بازنشستگان می داند. کانون بازنشستگان گفت: مبنای این الزام، اساسنامه ای است که به تصویب رسیده است. مجمع عمومی فوق العاده فرا رسید.

آنها با چنین شرطی مخالف هستند و می گویند: بر اساس مصوبه سال 1394 هیئت مدیره SOS، مبلغ یک درصد از حق مسکن مستمری بگیران به عنوان حق عضویت در مراکز بازنشستگی از مستمری بگیران دریغ می شود.

این مستمری بگیران می گویند: زمانی که مستمری بگیران یک درصد حق عضویت می پردازند، پس عضویت در کانون هستند و شرط ۴ سال برای مراجعه به کانون بی معنی است.

آنها فکر میکنند؛ در انتخاب دور جدید کانون برخی از کاندیداها به همین دلیل رد شدند و کانون اساسنامه خود را مبنای این رد دانست. در واقع مرکز این کسر یک درصدی را به عنوان حق عضویت نمی پذیرد.

چرا یک درصد حقوق بازنشستگان را کاهش می دهند؟

این مستمری بگیران می گویند: اگر کسر یک درصد مالیات مسکن ملاک عضویت در باشگاه نیست پس چرا آن را می گیرند؟

به گفته بازنشستگان؛ وزارت کار می‌گوید که تکلیف یک درصدی مسکن باید لغو شود و برای این منظور جلسه فوق‌العاده تشکیل شود.

  بیوک میرزایی به دلیل مشاجره در کلمات عذرخواهی می کند

مستمری بگیران می گویند: تکلیف این سوال باید مشخص شود; اگر ملاک حکم به کسر یک درصد باشد باید متولی آن ذکر شود. اگر متولی اداره کار باشد که آن هم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است، این یک درصد قابل حذف نیست. باشگاه باید این را به عنوان حق عضویت بپذیرد.

این مستمری بگیران می افزایند: اگر این یک درصد را به عنوان حق عضویت نپذیرند در واقع به بازنشستگان نوبت شکایت در دادگاه می دهند و این رفتار غیرمنصفانه است.

بازنشستگان می گویند: قوه مقننه به ادارات کل و وزارت کار اختیاراتی داده و مقرر کرده است در صورت ابهام در دستورالعمل، نظر قطعی وزارت تعاون لحاظ شود. بنابراین این دستورالعمل با دقت به مسائل می پردازد.

می گویند: اگر اینطور است، نیازی به تشکیل جلسه ویژه برای لغو قانون کسر یک درصد مالیات مسکن نیست و وزارت کار می تواند دستور بدهد.

به گفته این بازنشستگان؛ اگر یک درصد به عنوان حق عضویت همانطور که ذکر شد کسر شود، این حق عضویت از شروع بازنشستگی کسر می شود، انجمن باید از ابتدا عضویت بازنشستگان را بپذیرد.

کانون بازنشستگان معتقد است که شرط عضویت در کانون کارت عضویت است اما این مستمری بگیران می گویند: وقتی یک درصد از مالیات مسکن از ما کسر شود، عضو کانون هستیم و هیچ ارگانی نمی تواند دو حق عضویت بگیرد.

این مستمری بگیران در نهایت می گویند: اگرچه مبلغ کسر شده مبلغ زیادی نیست اما طبق مصوبه این مبلغ به منظور حق عضویت در کانون کسر می شود و در حال پیگیری این موضوع هستیم تا همه مستمری بگیران و مستمری بگیران حوزه اجتماعی سازمان امنیت می تواند در حوزه تامین اجتماعی فعال باشد./ ایلانا

  مذاکرات چند روزی متوقف شد/ هیئت ها برای رایزنی به تهران می آیند

دیدگاهتان را بنویسید