کسانی که با اصلاح یارانه ها مخالفند دزد و بی تابعیت هستند

اکنون که این حکومت مردمی پس از اقدامات اساسی و مؤثر در اصلاح و اصلاح کارشکنی های بزرگ لیبرال ها قدم برداشته و آبروی خود را با خدا عوض کرده است، شرم آورتر از بنیانگذاران وضع موجود است که به تمسخر و سوزاندن و اشاعه می پردازند. شایعات و دل مردم کی را خالی می کنند؟ چه اخلاق ناپسند و ناپسندی با مردم و کشورشان دارند.
امروز آمریکا و اروپا که تحریم هستند و ضدانقلابی که انبارهای ما را به شغال و کفتار تبدیل کردند و از تحریم ایران حمایت کردند و رسانه های مخالفی که مشتاق تحریم های جدید برای دشمنان و منافقین هستند. دزدها و دزدان و اشرار و افراد بی تابعیت و … به ساختار نادرست و فلج شدن یارانه ها معترضند و از فقر مردم ابراز نگرانی کرده اند! در مورد این اراذل و اوباش که به انواع ظلم ها آلوده شده اند چیزی نمی توان گفت و پاسخ آنها فقط «تو خودت هستی» است.

  فوری/ آخرین حادثه قرن گذشته در پایتخت رخ داد

دیدگاهتان را بنویسید