کاهش 19 ارز نرخ رسمی ارز

551709 خبر ناگهانی
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی 46 ارز را برای امروز (یکشنبه 25 اردیبهشت) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی 19 ارز کاهش و 17 ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی 10 ارز ثابت ماند.

  دریافت سه نوبت واکسن شرط حضور دانش آموزان در راهیان نور است

دیدگاهتان را بنویسید