کاهش 11 میلیاردی بدهی بانک های خصوصی

522877 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بانک مرکزی آماری از متغیرهای پولی و بانکی در آذرماه امسال منتشر کرد که بر اساس آن، پایه پولی در 12 ماهه منتهی به آذرماه 37.6 درصد افزایش یافته است که نسبت به مرداد ماه سال جاری 4.5 درصد کاهش داشته است. نشان می دهد.

حجم پایه پولی در پایان آذرماه به 560 هزار و 860 میلیارد تن رسید.

همچنین حجم نقدینگی به 4426900 میلیارد تن رسید که نسبت به آذرماه 38.7 درصد افزایش نشان می دهد. که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد کاهش داشته است. حجم کل نقدینگی در پایان آذرماه به 4426990 میلیارد تن رسید.

2.5 درصد رشد نقدینگی در 9 ماه منتهی به آذرماه مربوط به افزایش پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن اطلاعات دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه است.

کل نقدینگی در 9 ماهه امسال 27.4 درصد (بدون احتساب آمار بانک مهر اقتصاد 24.9 درصد) و در 12 ماهه منتهی به آذرماه حجم رشد نقدینگی بدون احتساب بانک مهر اقتصاد 38.7 درصد و 41 درصد افزایش داشته است. 4 درصد

یکی از مهمترین مولفه ها و مولفه های تاثیرگذار در رشد نقدینگی در سال منتهی به آذرماه امسال و 9 ماهه امسال رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی خرید بانک ها است. اوراق قرضه. در واقع، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش «خالص از سایر موقعیت‌ها» در 9 ماهه امسال 24.1 درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از بازخرید بدهی بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.

اوراق بدهی بانک ها، اوراقی است که خزانه داری کل کشور در سال گذشته و امسال برای پوشش کسری بودجه فروخته است. اوراق بدهی قابل معامله بین بانک ها و بانک مرکزی است و دولت موظف است مبلغ تعیین شده به عنوان قیمت اوراق را در سررسیدهای معین به دارنده اوراق بپردازد. بسیاری از کشورها از این ابزار برای تهیه منابع بین بخشی و تصادفی استفاده می کنند.

  اوکراین برای پیروزی به تجهیزات نیاز دارد

یکی از مولفه های مهم در این مدت کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی به منفی 39 هزار و 369 هزار میلیارد تن رسید. به عبارت دیگر، بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از بانک مرکزی است. البته سپرده های دولت نزد بانک مرکزی متغیر بوده و متناسب با مصارف بودجه عمومی مصرف می شود و این به معنای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی نیست. این در حالی است که در 9 ماهه امسال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی 75.1 درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 4.9 درصد، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 31.2 درصد و خالص سایر مواضع بانک مرکزی عمدتاً ناشی از بازخرید اوراق بدهی بانکی 55.6 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در بخش منابع پایه پولی، سهم دولت از پایه پولی کاهش یافته، اما سایر موقعیت ها افزایش یافته است.

در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در این مدت افزایش یافته و بدهی بانک‌های دولتی تخصصی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در آذرماه کاهش یافته است.

در آبان ماه بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی 11 هزار و 260 میلیارد تن بود که در آذرماه این رقم به 34 هزار و 390 میلیارد تن رسید. اما بدهی بانک های دولتی تخصصی در آذرماه نسبت به آبان 100 میلیارد تن کاهش یافته است. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از 76 هزار و 300 میلیارد تن به 65 هزار و 10 میلیارد تن کاهش یافت.

  پیش بینی بورس روز شنبه 21 خرداد 1401

در مجموع بدهی بانک های تجاری دولتی در سال منتهی به آذرماه امسال 274 درصد، بانک های تخصصی 21.1 درصد و بانک های خصوصی منفی 10.7 درصد افزایش یافته است.

حجم سپرده های دیده نشده در پایان آذرماه به 3 میلیون و 549 هزار و 90 میلیارد تن رسید که در سال منتهی به آذرماه 41.2 درصد و در 9 ماهه امسال 27.4 درصد افزایش داشته است.

در بخش سپرده‌های دیداری، 3 هزار و 167 هزار و 900 میلیارد تومان سپرده بلندمدت است که از این میزان، یک میلیون و 877 هزار و 440 میلیارد تومان، سپرده‌های بلندمدت، یک میلیون و 280 هزار و 460 میلیارد تومان، کوتاه‌مدت و 102 هزار و 870 میلیارد تومان را انواع سپرده‌ها تشکیل می‌دهند.

حجم سپرده‌های مطالبه‌ای در پایان آذرماه 804.020 میلیارد تن بوده که در 12 ماهه منتهی به آذر امسال 45.4 درصد و در 9 ماهه امسال 30.2 درصد افزایش داشته است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید