کاری که شما انجام می دهید شایسته حکومت مردمی نیستسخنان مهم سلمان اساکی خطاب به وزرای دولت سیزدهم درباره موضوعات مختلف از عدم پرداخت یارانه معیشتی تا نارضایتی مودیان از محاسبه مالیات …

  خواستگاری که جواب رد داد و داخل ماشین مردم افتاد!

دیدگاهتان را بنویسید