کارگران همچنان منتظر دریافت کمک هزینه مسکن 650 هزار تومانی هستند

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگران) افزود: کارگران شش ماه است که منتظر ابلاغ حق مسکن قانونی هستند. اسفندماه امسال شورای عالی کار حق مسکن 650 هزار تومانی را از ابتدای سال تصویب کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.

وی تاکید کرد: دولت نمی تواند قوانین دستمزد را زیر پا بگذارد. هیچ سابقه ای مبنی بر عدم تطبیق حق مسکن مصوب شورای عالی کار با امضای وزرای دولت وجود ندارد. برای اولین بار می بینیم که دولت به امضای وزرای خود پایبند نیست.

به گفته وی، کسر یکصد هزار تومان از مبلغ حق مسکن اولین اقدام برای تخلف از دستمزد کارگران مشمول قانون کار است که گویی قصد دارند همه قوانین و مقررات را به نفع خود تغییر دهند.

نماینده کارگران در کمیسیون حقوق و دستمزد می گوید: در حالی که انتظار داریم ترمیم دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، بی توجهی به قانون قابل قبول نیست. پیش از نیمه شهریور انتظار داریم دولت برای حق مسکن 650 هزار تومانی اخطار اجرایی کند تا کارفرمایان بتوانند حقوق قانونی کارگران را در این ماه پرداخت کنند. در شرایطی که معیشت کارگران به شدت بحرانی است و دولت قصد دارد حقوق کارمندان و مستمری بگیران خود را در شهریور ماه بازگرداند، مشخص نیست چرا دولت بدون هیچ توضیحی از اجرای قانون شکایت می کند.

وی تاکید کرد: ابلاغیه حقوق قانونی مسکن باید صادر و مابه التفاوت پنج ماهه اول سال به حساب کارگران واریز شود.

  شروع پیش فروش مدل سریع + شرایط

دیدگاهتان را بنویسید