چین نیز تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است

چین نیز تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است

جمهوری خلق چین پس از آنکه حمله نظامی روسیه به اوکراین را جنگ خواند، اعلام کرد از تحویل هواپیما به روسیه خودداری خواهد کرد.

چین نیز تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است

مقامات روسیه گفته اند که قطعات را از بازارهای دیگر مانند ترکیه یا هند تامین خواهند کرد.

  عده ای در مجلس برای گرفتن یک رای پول ایران را هدر دادند

دیدگاهتان را بنویسید