چین با معترضان قرنطینه چه می کند؟چین دیروز و این شهروند خسته از قرنطینه و اعتراض و فرشتگان سفیدپوش همانهایی هستند که به آن پایبند هستند. حزب کمونیست چین مأموران قرنطینه خود را فرشتگان سفید می نامد تا گویی از بار معنایی خشونت خود بکاهد.

  ایران خودرو و سایپا مردم را عصبانی کردند/ خودروهای ما 30 سال پیش ساخته شده اند

دیدگاهتان را بنویسید