چیزی را به مردم تحمیل نکنید

شهید بهشتی خطاب به روحانیت گفت: اگر جان مسلمانان را به مردم تحمیل کنید، مردم علیه تحمیل شما قیام خواهند کرد.

روزنامه شرق بخشی از سخنان شهید بهشتی در 25 اسفند 1358 را منتشر کرد:

من به علما و طلاب حوزه علمیه پیشنهادی دارم که مردم ایران را آگاهانه و آزادانه بر اساس موازین اسلامی بسازند و این خودسازی را بر مردم ما تحمیل نکنید.

اطلاع رسانی کنید، پایه های رشد اسلام را بگذارید، اما چیزی را بر مردم تحمیل نکنید.

انسان ذاتاً آزادی می خواهد، می خواهد خودش را بسازد، می خواهد خودش را بسازد، اما بر خلاف دستور قرآن، سعی نکنید مردم را مجبور به مسلمانی کنید و مسلمان زندگی کنید و اگر تحمیل کنید، می کنند. علیه او شورش کنید. .

توصیه اینجانب به علمای عزیز و علمای ارجمند این است که مبلغان حق باشند، دعوت به حق، امر به معروف و نهی از منکر با رعایت تمام موازین اسلامی آن باشند، اما مردم را در راه اسلام مجبور نکنند. زیرا این مسلمان ارزش جوشیدن و شکوفایی از درون انسان و عشق انسانی را دارد.

  بازار خودرو سردتر از همیشه است

دیدگاهتان را بنویسید