چچنی ها چگونه عقب نشینی کردند؟رهبر چچن به طور کامل موضع خود را تغییر داد و خود و چچنی ها را از پیوستن به روس ها در جریان اشغال اوکراین کنار کشید. او می گوید که با اشغال اوکراین موافق نیست و از آن حمایت نخواهد کرد

  مردم باید بدانند برای چه چیزی ارزش قائل هستند و جایگاه جهانی خود را بدانند

دیدگاهتان را بنویسید