چون مردم زیاد نان می خرند ما آن را گران کردیم!

%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 خبر ناگهانی

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نان به گفته معاون وزیر اقتصاد: برخی نان زیاد می خرند و می خورند!! آیا نان توزیع می شود؟
  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید