چه کسی این ژست ها و شادی های عجیب را به ملی پوشان تقدیم کرد؟

این تیم ملی را برای مردم نگه دارید

ایران ورزشی نوشت:

فضای عمومی پیرامون تیم ملی فوتبال ایران خوب نیست و این جو ایجاد شده علیه تیم ملی بدون توجه به دلیل، ناشی از ضعف فعالیت رسانه ای فدراسیون فوتبال و تیم ملی در ایجاد تصویری مطلوب از تیم ملی است. تیم ملی در عموم

رسانه هایی که خبرنگاران خود را به نشست خبری می فرستند تا با تکرار سوالات خود در مورد شادی بازیکنان و خواندن سرود ملی، آنها را تحت فشار قرار دهند، بدون شک با دیدن حمایت مردم ایران از تیم ملی واکنش بلندتری خواهند داشت. با تصاویر خندان و حرکات مصنوعی بازیکنان سعی می کنند شرایط را عادی جلوه دهند.

چه کسی این حرکات عجیب و شادی را به بازیکنان تیم ملی تقدیم کرد؟ چرا کسی نبود که آنها را به درستی نصیحت کند که چه حرکاتی انجام دهند تا در این شرایط به زخم مردم داغدار نمک نمالند؟

  شرایط پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی بازگشته از اوکراین به دانشگاه های کشور

دیدگاهتان را بنویسید