چرا کودکان لجباز می شوند؟

هانیه وزیر پناه گفت: در سبک تربیتی سهل انگارانه، والدین کودک را آزاد می گذارند و کودک حتی در مهم ترین انتخاب ها نیز آزادی عمل دارد که باعث سبکی نامتعادل رفتاری مانند لجبازی می شود.

وی ادامه داد: در صورت سهل انگاری والدین، کودک رئیس خود می شود و تذکرات والدین را نادیده می گیرد و این نافرمانی را حق خود می داند. جلب توجه یکی دیگر از دلایل لجبازی در کودکان است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید