چرا ساکن می شویم؟

محمد حکیم پور

یک روزنامه نگار

هیچ بزرگی را نمی توان کوچک کرد و هیچ چیز کوچکی را نمی توان بزرگ کرد! وقتی انسان نادان باشد، دشمنی بزرگتر از خودش ندارد. توهم و خودپسندی انسان نادان، بزرگترین و بزرگترین دشمن اوست. حالا ما از همان مالیخولیا رنج می بریم: توهم غرور و غرور در دیگران! مستکبران همیشه به خاطر گستاخی خودشان سرنگون و نابود می شوند! لعنت امروز و دیروز ایران ما همین گستاخی و گستاخی تاریخی است که همیشه باعث ” فرافکنی” ما شده است. ماها همیشه فکر می کردند هر عیب کارشان کار انگلیسی ها، عرب ها، ترک هاست و بعضی ها هنوز دارند؟! بیش از آن که خودمان را مسئول عقب ماندگی و زوال خود بدانیم، همیشه دیگران را مسئول زوال خود دانسته‌ایم و به اعتقاد من، علت همه بدبختی‌های ما همین است! ما هنوز دنبال مقصر خارجی برای مشکلاتمان هستیم: یکی می گوید کار انگلیسی هاست، یکی می گوید کار عرب ها است، یکی می گوید کار ترک هاست! و هیچ کس نمی گوید که تقصیر خودمان است و حتی اگر قرار باشد دیگران در زوال ما نقش داشته باشند باز هم ما عامل آن هستیم! تا روزی که به چنین فکری نرسیم، حال و روزمان یکی است و اساساً در بینش نادرست خود نیازمند چنین رستاخیز تاریخی هستیم تا مسئولیت تاریخی، اشتباهات خود را به عهده نگیریم. آینده همچنان بر روی این پاشنه می چرخد!

اگر نتوانیم به مدلی از خودارزیابی در این زمینه دست یابیم، ممکن است قرن ها در معرض خطر پدیده فرافکنی قرار بگیریم.

  سونی استفاده از سوخت های فسیلی را کنار می گذارد

انتقاد از خود یکی از عوامل مهم توسعه فرهنگی است.

آسیب شناسی، همراه با درایت انتقاد از خود، می تواند ما را به سمت مدل جدیدی از توسعه فرهنگی سوق دهد.

وقتی ما ایرانی ها با مسائل مهمی از این دست برخورد می کنیم، در واقع فاقد عنصر واقع گرایی و عدالت هستیم.

اکنون در چهل و چهار سال گذشته که حاکمان ما وقایع مهم چهار دهه اخیر را ارزیابی می‌کنند، علل آن را ناشی از حوادث مختلفی از جمله اشغال سفارت آمریکا، ادامه جنگ پس از فتح می‌دانند. خرمشهر تحریم های سنگین و بسیاری مشکلات دیگر فقط به عوامل بیرونی مانند توطئه ها می پردازد استکبار جهانی و شیطنت های دشمنان تاوان است!

آیا نسل های آینده جامعه ایران ما را مقصر قضاوت خود نمی دانند؟

قطعا باید بدانیم که ارزیابی و انتقاد آنها از حوادث ریز و درشت تند و بسیار متفاوت با نگرش نسل ما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید