چرا رئیس مجلس مثل وزرا استیضاح نمی شود؟

حسن کامران نماینده ۶ دوره مجلس: مجلس تبدیل به پادگان شد اما نباید مجلس تبدیل به پادگان می شد.

چرا رئیس مجلس مثل وزرا استیضاح نمی شود؟

  توصیه هایی برای جوامع در حال توسعه

دیدگاهتان را بنویسید