چرا بی دلیل استرس را تجربه می کنیم؟

چیزهای کوچک و رویدادهای زندگی می توانند احساسات و خلق و خوی ما را تغییر دهند. گاهی اوقات برخی از این اتفاقات باعث از دست دادن روحیه ما می شود و سطح استرس بالا می رود. از طرفی همه اینها چیزهای کوچکی هستند که زندگی ما را می سازند، اما دنیای امروز استرس های خودش را دارد که در این قسمت می خواهیم شما را با تعدادی از آنها آشنا کنیم.

ناتوانی در خندیدن به چیزهای کوچک

خنده آخرین چیزی است که روی صورت شما در مواقعی که مشکل دارید. به ذهن مردم می رسد. اگر وقتی مشکلی دارید و شرایط برایتان سخت است نمی توانید بخندید. بدانید که باید هر روز خود را با استرس سپری کنید.

قرار گرفتن در موقعیت های استرس زا دیگران

وقتی با مردم وقت می گذرانید به این معنی است که تحت تأثیر آنها هستید. اگر در شرایط استرس زا قرار بگیرند، این استرس به شما منتقل می شود و این می تواند یکی از مهم ترین عوامل استرس زا در زندگی مدرن باشد.

به موقعیت های استرس زا گذشته فکر کنید

اجازه ندهید اتفاقاتی بیفتد که قبلاً اتفاق افتاده است. دوباره احساس بدی به خود بدهید و خود را در موقعیت استرس زا قرار دهید. شما قبلاً یک بار آن را تجربه کرده اید. بنابراین این نباید دوباره زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی آنچه در گذشته اتفاق افتاده را تجدید نظر می کنید، مغز شما آن را به عنوان یک استرس یا تهدید مداوم درک می کند.

درد گرسنگی

اگر گرسنگی شما آنقدر شدید است که بدنتان درد می کند، می تواند باعث استرس شود. پس باید خیلی مراقب رژیم غذایی خود باشید.

  مردی روی اعضای بدن همسرش اسید پاشید!

فکر کردن به بدترین

اگر همیشه به بدترین چیزهای زندگی فکر می کنید، بدانید که سطح استرس در حال افزایش است و البته این یک پدیده طبیعی در زندگی مدرن است.

بحث های جنجالی و پرتنش

شما همیشه در جنبه های مختلف نظرات متفاوتی با دیگران خواهید داشت پس باید این بحث ها را کنار بگذارید و دچار استرس نشوید وگرنه عصبی می شوید.

رسانه های اجتماعی

بالا و پایین کردن شبکه های اجتماعی سطح استرس را در بدن شما تحریک می کند زیرا دائماً زندگی خود را با دیگران مقایسه می کنید و این باعث می شود احساس بدی داشته باشید.

استرس مالی

این روزها مردم بیش از هر زمان دیگری با مشکلات و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و استرس پولی که از قبل خرج کرده اند بسیاری از آنها را از بین برده است.

کارهای کوچک را به تعویق بیندازید

اغلب وقتی غرق در تعهدات روزانه و سرگرمی های زودگذر هستیم. ما می توانیم کارهای بسیار کوچک را به تعویق بیندازیم که باعث ایجاد استرس زیادی در ما می شود.

دیدگاهتان را بنویسید