چرا ائمه جمعه به توصیه رهبری گوش نمی دهند و به تهدید ادامه می دهند؟

انتقاد از ائمه جمعه که به توصیه رهبری عمل نمی کنند

وستنیک اطلاعات نوشت:

به نظر می رسد تذکر صریح برخی از اعضای رهبری نتوانست بر سخنان تند روز جمعه برخی بزرگواران تأثیر بگذارد و نرمی و عطوفت به سخنان آنان بیاورد.

در یادداشت ایشان به این موضوع اشاره شده است که توصیه مقام معظم رهبری این است که ائمه جمعه نه تنها طبل بزنند و تهدید نکنند، بلکه با همه موضع دلسوزانه و پدرانه داشته باشند و عیوب را در بین مردم شکننده تر نکنند. افراد در وضعیت تنش فعلی سعی کنید شکاف ها را اصلاح کنید.

متأسفانه این اتفاق نیفتاد و به خصوص در دو هفته اخیر خطبه ها هیچ نشانه ای مبنی بر توجه به این توصیه نشان ندادند. در جایی گروهی از زنان را با صفات ناخوشایند خطاب می کنند و در جای دیگر گروهی از زنان را به خودسوزی تشویق می کنند و در جای سوم متهم به «غلط» و تعابیر مشابه می شوند.

  پیروزی پونفرادنیا با پست پاک عابدزاده

دیدگاهتان را بنویسید