پیرمردی که طی 70 سال 2000 هکتار جنگل را احیا کرد«علی حسین سعادت» پیرکوهستان 70 سال است که تنها و دست خالی و به دور از هیاهو بیش از 50 گونه کاشته و دو هزار هکتار از جنگل های کافور را در استان فارس احیا کرده است. او اخیرا به عنوان “همکار طبیعت” انتخاب شده است. یک نمونه درخشان در یکی از نه هزار در لامپ خود بدرخشید

  عکس / این 2 زن مشهدی رانندگان بی میلی را در بیابان کشاندند / 6 اراذل و اوباش در کمین

دیدگاهتان را بنویسید