پسر 15 ساله ای در درگیری خیابانی کشته شد

ظهر یکشنبه 13 اردیبهشت ماه، یکی از کارکنان بیمارستانی در جنوب تهران در تماس با بازپرس کشیک جنایی از مرگ مشکوک پسر 15 ساله ای در بیمارستان خبر داد.

بررسی های اولیه نشان می دهد این نوجوان در یک نزاع خیابانی مجروح شده و از ناحیه سر و بدن در شهرستان پاکدشت مورد اصابت قرار گرفته و چهار روز در بیمارستان تهران بستری بوده اما با وجود تلاش پزشکان جان خود را از دست داده است.

خانواده مقتول شوکه شده اند و فقط نام نوجوانی را که فرزند همکلاسی شان است می آورند و می گویند که او قاتل است.

یکی از بستگان مقتول که در بیمارستان بستری بود، در جریان تحقیقات گفت: روز حادثه پسر دانش آموز با یکی از همکلاسی هایش درگیر شد و در جریان درگیری همکلاسی اش تکه های آجر به سمت او پرتاب کرد. “این باعث جراحت و مرگ پسر دانشجو شد.

محمدرضا صاحب جامعی بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه قتل در شهرستان پاکدشت رخ داده است، پرونده با دستور به دادگاه شهرستان ارسال شد.

  برخی از بازیگران جدید اهمیتی نمی دهند

دیدگاهتان را بنویسید