پرداخت سود سهام در پایان پاییز!

به گزارش مستقل آنلاین؛ خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: مبلغ این سپرده حدود 500 هزار تومان است و مابقی سود در پایان سال به حساب 49 میلیون سهامدار واریز می شود.

  احتمال کمبود و هزینه بالای دارو

دیدگاهتان را بنویسید