پخش برنامه مدرسه تلویزیون در روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه زمانبندی مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه در تمامی مقاطع تحصیلی را اعلام کرد.

🖥آموزش شبکه:

…………… 🌱🌱 ………… ‌

📋🛠 فنی و حرفه ای:

🕖ساعت 8:00 الی 8:30
گرافیک – مشترک برای همه پایه ها – صنعت فنی و حرفه ای و مهارت های آن

ساعت 8: 30 تا 9:00
مکانیک – مشترک کلیه پایه ها – شاخه فنی و حرفه ای
🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
فارسی و نگارش
پایه اول

1 ساعت کاری: 15:15 الی 14:30
فارسی و نگارش
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52
بازی و ریاضی
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
فارسی و نگارش
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
بازی و ریاضی
درجه پنجم

از ساعت 15:40 الی 16:00
بازی و ریاضی
کلاس ششم

………………… ‌.‌🌱🌱 …………….

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
فرهنگ و هنر
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
فرهنگ و هنر
کلاس هشتم

: ساعت 16:40 الی 17:00
فرهنگ و هنر
کلاس نهم

…….. ‌ …… 🌿🌿🌿🌿 …….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

🕖 از ساعت 19 الی 17:40
فیزیک اول – پایه دهم – علوم تجربی

🕖 از ساعت 17:40 الی 18:20
شیمی سوم – پایه دوازدهم – رشته علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
برنامه مدرسه تلویزیون ایران
در شبکه امید روز
او 20 ساله است

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

10 ساعت

📚درس: عربی و قرآنی ۱
ایه مبنا: دهم
📌دسته: عمومی

ساعت 0 :: 30

📚درس: زمین شناسی
پایه ایه: یازدهم
📌دسته: عمومی

  از عوارض تاتو چه می دانید؟

📐 📐 📐 📐 📐 🔺

دوره های فنی حرفه ای 👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
ساعت 0 :: 00

📚درس: تولید مدیریت تولید
پایه: یازدهم
📌گروه: مهارت های فنی و حرفه ای

ساعت 0 :: 30
📒درس: نقشه کشی فنی کامپیوتر
ایه اساس: یازدهم و دوازدهم
📌بخش: صنعت مشترک
📎 📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷📕

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید