پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه 10 اردیبهشت 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه را در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

🖥آموزش شبکه:

…………….. 🌱🌱 …………..
📋🛠 فنی و حرفه ای:

🕖ساعت 8:00 الی 8:30
مکانیک خودرو – مشترک همه پایه ها – صنعت فنی و حرفه ای و مهارت های آن
8:30 صبح تا 9:00 شب
گرافیک – مشترک برای تمامی پایه ها – شاخه های فنی و حرفه ای

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

از ساعت 14:15 الی 14:30
بازی و ریاضی
کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52
علوم تجربی و تفکر
کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15
بازی و ریاضی
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
فارسی و نگارش
درجه پنجم

از ساعت 15:40 الی 16:00
فارسی و نگارش
کلاس ششم

…………… ‌.‌ … 🌱🌱 …………….

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20
علوم پایه
کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
علوم پایه
کلاس هشتم

از ساعت 16:40 الی 17:00
علوم پایه
کلاس نهم

……… ‌ …… 🌿🌿🌿 ……….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

🕖 از ساعت 19 الی 17:40
زیست شناسی سه – سطح 12 – رشته علوم تجربی

از ساعت 17:40 الی 18:20
فیزیک دوم – پایه یازدهم – علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
برنامه مدرسه تلویزیون ایران
در شبکه امید روز
دوشنبه 111 ‌ اردیبهشت ماه🔻

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

10 ساعت

📚درس: هویت اجتماعی
ایه مبنا: دوازدهم
📌دسته: عمومی

ساعت 0 :: 30

RokLesson: تاریخ معاصر ایران
پایه ایه: یازدهم
📌دسته: عمومی

  لیمو منجمد تومورهای سرطانی را از بین می برد

📐 📐 📐 📐 📐 🔺

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید