پایداری شهری با مشارکت اجتماعی

هیچکس

دکترای استخراج اطلاعات و علوم

آنچه امروزه در برنامه ریزی و مدیریت شهرها در سراسر جهان مطرح می شود، پایداری شهرهاست که اهمیت آن با توجه به مخاطرات طبیعی و انسان ساز و پیامدهای آن امری جدید و ضروری است، زیرا به راحتی می تواند بر حیات و پایداری شهرها تأثیر بگذارد. شهرستان. .

یک شهر به عنوان یک موجود زنده متولد می شود، رشد می کند و مراحل مختلف زندگی را طی می کند. اما گاهی شهرها به عنوان موجودات زنده می میرند. مرگ یک شهر به معنای نابودی کامل آن نیست، بلکه از بین رفتن کارکردها و کارکردهایی است که شهر دارد.

آنچه امروز شاهد آن هستیم شهرهایی هستند که از هزارتوی تاریخ و حوادث ریز و درشت گذشته اند و تا به امروز باقی مانده اند.

مخاطرات طبیعی و انسان ساز همیشه بزرگترین تهدید برای شهرها در تاریخ بوده است. شهرهایی که در معرض این مخاطرات بوده و هستند، تلاش می کنند با تکیه بر اصول و فعالیت های گسترده، کارکرد و کارکرد خود را از دست ندهند و بتوانند به سرعت قدرت و اقتدار خود را در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حفظ کنند.

«پایداری» مفهوم کلیدی شهرها برای رویارویی با خاطرات محیطی و حفظ نظام خود در مواجهه با بحران‌های شهری است. جدول بندی; توانایی یک سیستم، جامعه یا جامعه در معرض خطر برای مقاومت، مقاومت در برابر شوک های ناشی از سازگاری و بازسازی اثرات خطر به موقع و موثر، که شامل حفظ و تعمیر ساختارها و وظایف اساسی اساسی است. بنابراین، با توجه به مخاطرات مختلف زیست محیطی که شهرها را تهدید می کند، مسئولان آینده نگر شهری سعی می کنند با ایجاد ارزیابی پایداری مناسب، زمان بازگشت به اجرا و فعالیت خود را پس از هر رویداد طبیعی کاهش دهند. در واقع تاب آوری مفهومی است که در مواجهه با نابسامانی ها، شگفتی ها و تغییرات و بیشتر برای رویارویی با مشکلات و مشکلات ناشناخته مطرح می شود. در واقع، پایداری شناخت چگونگی تأثیرپذیری و توانمندسازی قابلیت‌های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجرایی در برابر خطرات است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

علاوه بر این، با توجه به تغییرات مختلفی که جهان از آغاز حیات خود به خود دیده است، می توان از پایداری به عنوان راهبردی جدید برای مقابله با حوادث، شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر، تبدیل تهدید به فرصت و نگاه آگاهانه تر یاد کرد. در مدیریت بحران به سمت کاهش آسیب پذیری و در نهایت تضمین پایداری شهر.

به عبارت دیگر تاب آوری به معنای استفاده از تمام توان یک جامعه برای متحمل شدن کمترین آسیب جدی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساز است. این موضوع در سال های اخیر در بسیاری از شهرهای جهان اهمیت زیادی پیدا کرده و منجر به شکل گیری جنبشی به نام شهر من در حال آماده شدن است.

برای مدیران و برنامه ریزان شهری، همیشه این سوال وجود دارد که با توجه به امکانات، زیرساخت ها و ساختار اجتماعی شهرشان تا چه حد می تواند در برابر مخاطرات طبیعی مقاوم باشد.

این پایداری بر اساس چه مولفه ها، شاخص ها و متغیرهایی قابل بررسی است؟ در واقع برای سیاست گذاران و گلایدرهای شهری پاسخ به این پرسش ها بسیار مهم است که مولفه ها، شاخص ها و متغیرهای سنجش پایداری کدامند؟ و چگونه می توان وضعیت فعلی تاب آوری شهر را توضیح داد و نقاط قوت یا ضعف آن را ارزیابی کرد؟

مقامات محلی نزدیک ترین سطح سازمانی به شهروندان هستند و نقش کلیدی در پاسخگویی به شرایط اضطراری و بحران و رفع نیازهای مردم را ایفا می کنند. آنها باید خدمات لازم را به شهروندان ارائه دهند تا در برابر بلایای طبیعی بسیار مقاوم باشند.

  نوه 14 ساله مادربزرگش را درگیر کرد

مؤلفه‌های «تاب‌آوری اجتماعی»، «تاب‌آوری مدیریتی» و «تاب‌آوری فیزیکی» سه مؤلفه مهم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی و مخاطرات هستند. هر کدام از این سه مولفه دارای شاخص هایی هستند و اهمیت این شاخص ها برای پایداری یکسان نیست.

برای مثال، از میان شاخص‌های مؤلفه «کالبدی» پایداری، شاخص «ناپایداری زیرساخت‌ها» و «عدم وجود مناطق باز و طبیعی» مهم‌ترین شاخص‌ها به نظر می‌رسد. یا در میان شاخص های مولفه اجتماعی پایداری، شاخص های «بی اطلاعی شهروندان» و «مشارکت کم در طرح های مقدماتی» بیش از سایر شاخص ها اهمیت دارد. در خصوص شاخص‌های مؤلفه «مدیریت» پایداری، «فقدان الگوی مؤثر مدیریت بحران» به وضوح مهمترین شاخص است.

مهمترین شاخص های برنامه ریزی شهری را می توان در زیر برشمرد:

برنامه ریزی استفاده از زمین

برنامه ریزی توسعه شهری

کارهای عمومی

ایمنی ساخت و ساز و صدور مجوز

خدمات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای فقرا و محرومان

دیدگاهتان را بنویسید