پاسخ آمریکا به ایران منفی است

به احتمال زیاد پاسخ آمریکا به ایران منفی خواهد بود و توافقی حاصل نخواهد شد.
  تحریم های آمریکا علیه روسیه همچنان پابرجاست -

دیدگاهتان را بنویسید