ویکی پدیا با سرهنگ علیفر چه می کند؟اشتباه سرهنگ علیفر در حین گزارش; این بار با ویکی پدیا! علیفر در جریان گزارش جنوا و لاتزیو به اشتباه «مانوئل لازاری» را بازیکن عمانی الاصل خطاب کرد.

  روند جابجایی و پذیرش دانشجوی پزشکی از امروز

دیدگاهتان را بنویسید