ویدیوی وحشتناک از پرتاب سیگار توسط یک مرد مسن

%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB خبر ناگهانی

استراحت آرام پیرمرد سیگاری بر اثر تصادف وحشتناکی به هم خورد و راهی بیمارستان شد!
  عکس ریحانه پارسا 17 ساله

دیدگاهتان را بنویسید