ویدیوی جامع سرباز اوکراینی معروف به “احمق ترین سرباز”!همراه با فیلم های تلخ جنگ روسیه علیه اوکراین; ویدیوهای سرگرم کننده ای نیز در دو طرف جبهه پخش می شود، از جمله یک ویدیوی کامل از یک سرباز اوکراینی که یک خمپاره شلیک می کند و به عنوان “احمق ترین سرباز” شناخته می شود.

  ضعف شانس یحیی را به فکر فرو برد

دیدگاهتان را بنویسید