ویدئوی جنجالی از دعای زنان برای مردانویدئوی جنجالی ایستادن زنان در کنار مردان در نماز دسته جمعی کاربران شبکه های اجتماعی ویدئویی جنجالی از ایستادن زنان در کنار مردان در نماز دسته جمعی منتشر کردند. این ویدئو مردان و زنانی را که ظاهراً ملیت پاکستانی دارند، در مسجدی نشان می دهد که نمازهای واجب را به جا می آورند. در حالی که امام دعوت نامه می خواند، زنان از صف عقب حرکت کردند و در کنار مردان صف اول ایستادند. چند زن نیز با سلفی گرفتن برای نماز آماده می شدند

  لحظه ای از مجلس / اصلاح لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار نمایندگان

دیدگاهتان را بنویسید