وقتی خود را به مردم تحمیل می کنید شکست می خورید

ترکیه مستقل: شما به امور ترکیه اهمیت زیادی می دهید و به این کشور سفر می کنید. مشکلات ترکیه را با توجه به ناآرامی هایی که چندی پیش رخ داد را چگونه ارزیابی می کنید؟ روابط ایران و ترکیه در حال حاضر چگونه است؟ در همین حال، برخی از مخالفان خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه هستند.

دکتر احمدی نژاد: مردم ترکیه قدرت دارند، هر چه تصمیم بگیرند باید انجام شود. روابط ایران و ترکیه بسیار خوب و تاریخی است. همه کشورهای منطقه روابط تاریخی با یکدیگر دارند. همه کشورها باید مراقب دخالت قدرت های جهانی باشند. قدرت هر دولتی ابتدا به رضایت مردم بستگی دارد، مردم باید راضی باشند و سپس اراده مردم غالب شود. هر جا که حزب یا گروهی مورد نیاز مردم باشد، این کشور دچار مشکل می شود

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید