وضعیت سالمندی در ایران برای 10 سال

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این مجموعه شامل آثاری از سینا احمدی، مهدی بسخا، گیتی بهرامی، منصوره حمسیان اتفاق، نصیبه زنجری، حبیبه ستودن لاهه، مرضیه شیرازی هازه، دناه شاه فاطمه گبلمت، سید حسین موعظه می باشد. کمال و صبا مدنی غفرهی.

در مقدمه این کتاب آمده است: گزارش وضعیت سالمندی در ایران با ارائه تصویری دقیق از وضعیت سالمندی و سالمندان در ایران، زمینه های تفکر و برنامه ریزی برای مواجهه با تغییرات جمعیتی در آینده را فراهم کرد. آگاهی از تغییرات جمعیتی مرتبط با سن و برنامه ریزی سیاسی-اقتصادی بر اساس آن می تواند برای موفقیت برنامه ها و سیاست ها بسیار مهم باشد. سند ملی سالمندان به منظور ایجاد واکنش ملی به افزایش گسترده جمعیت سالمندان و تدوین سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب برای این منظور تدوین شده است.

این گزارش بر اساس مروری بر نتایج مطالعات سالمندان و آمار و اسناد منتشر شده توسط سازمان ها و ارگان های مرتبط تهیه شده است. مطالعات و اسناد مورد بررسی عبارتند از:

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

مقالات پژوهشی در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی

کتاب های منتشر شده

گزارش های موجود از مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراکز مطالعه سالمندان یا مربوط به سالمندان.

اگرچه رویکرد گزارش‌دهی ترکیبی از توصیفی و توضیحی است، اما توصیف افراد مسن در اولویت است. به این معنا که تبیین وضع موجود تا حدودی علل و عوامل وضع موجود را کشف می کند; بنابراین با حداقل دخالت، قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم. هدف از توصیفی، تبیین شرایط و شاخص های افزایش آگاهی و درک اهمیت موضوع است. پس نتیجه چنین مطالعه ای پاسخ به سوال «ما کجا هستیم؟» و «وضعیت فعلی چگونه است؟» خواهد بود.

  مجلس باید با لغو معافیت مالیاتی هنرمندان به سمت عدالت حرکت کند

این گزارش در سه بخش ارائه شده است: در قسمت اول گزارش از تعریف مفاهیم مهم مربوط به جمعیت، سالمندی و بازنشستگی استفاده شده است. در بخش دوم، گزارشی جامع و کوتاه از وضعیت سالمندی در جهان و همچنین مشکلات سالمندان در سایر کشورها ارائه شده است. بخش سوم، بر اساس گزارش ها و اسناد موجود، تصویر کلی سالمندی و مشکلات سالمندان در ایران را ترسیم می کند.

لازم به ذکر است که این گزارش بدون همکاری جمعی از اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه سالمندی امکان پذیر نبود که از این بابت کمال تشکر را داریم. امیدواریم تدوین این گزارش که در مدت کوتاه و فشرده به پایان رسیده است، زمینه را برای گزارش های دوره ای و جامع تری برای سالمندان فراهم کند. با تکیه بر این گونه گزارش ها، سیستم مدیریت و برنامه ریزی با بینش بیشتر و تکیه بر اطلاعات دقیق تر می تواند زندگی بهتری را برای سالمندان ایران رقم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید