وزیر نفت: پول نفت را تا آخرین سنت رساندیم!

%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%AA خبر ناگهانی

وزیر نفت: هر چه می فروشیم پول می گیریم. هیچ سنتی عقب نمانده است.
  یک گورستان اشکانی پر از اشیاء باستانی را کشف کنید

دیدگاهتان را بنویسید