واکنش فدراسیون فوتبال به درخواست صدور مجوز حرفه ای برای ورزشگاه آزادی.

واکنش مدیر صدور مجوزهای حرفه ای فدراسیون فوتبال به تاییدیه مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ورزشگاه آزادی.

مصطفی زارعی درباره وضعیت صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه های ایرانی گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و تا شروع رسمی این روند نمی توان درباره شرایط باشگاه ها اظهار نظر کرد.

وی در خصوص اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعلام کرده مجوز حرفه ای AFC برای ورزشگاه آزادی صادر شده است، گفت: هنوز روند رسمی بررسی مجوزهای حرفه ای در ایران آغاز نشده است.

مدیر صدور پروانه حرفه ای فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که «چگونه می توان ادعا کرد که با این شرایط مشکلات ورزشگاه آزادی برطرف شده و مجوز حرفه ای صادر شده است؟»، تصریح کرد: کمیته صدور مجوز حرفه ای ایران تعلیق شده است. بنابراین هنوز اقدامی انجام نشده است. بهتر است این سوال را از افرادی که آن را ارسال کرده اند بپرسید.

زارعی درباره اینکه چرا این کمیسیون پس از کاهش تعلیق مجوز حرفه ای ایران هنوز تعلیق را رفع نکرده است، یادآور شد: رفع تعلیق باید از سوی AFC به صورت رسمی اعلام شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

  ایران ۱۲۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد

دیدگاهتان را بنویسید