واکنش عادل فردوسی پور به گزارش مسابقات جام جهانی

%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+ خبر ناگهانی

عادل فردوسی پور در پاسخ به این سوال که امکان گزارش مسابقات جام جهانی وجود دارد، چه گفت؟

  توالت های هوشمند برای جلوگیری از تاج

دیدگاهتان را بنویسید