واریز مبلغ اضافی کارگران و مستمری بگیران در این ماه/مجموعه وظیفه رتبه بندی مستمری بگیران فرهنگی است

به گزارش مستقل آنلاین؛ کارمندان دولت و بازنشستگان در این ماه افزایش حقوق دریافت خواهند کرد.

ایلانا نوشت؛ افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران کشوری و صندوق های ارتش ماه گذشته در شورای اسلامی تصویب شد که به دلیل تامین اعتبار، اجرای آن به تاخیر افتاد.

مشمولان قرار است در ماه جاری افزایش حقوق دریافت کنند که مابه التفاوت مهر نیز به همراه حقوق آبان ماه پرداخت می شود. میرکاظمی درباره اعلام افزایش حقوق کارمندان مبنی بر اینکه آیا در بودجه برای پرداخت پیش بینی شده است، پاسخ مثبت داد و گفت: اصلاحات از آبان ماه جاری انجام می شود و مابه التفاوت مهرماه نیز در همین ماه پرداخت می شود. ماه نوامبر

میزان این افزایش بین ده تا بیست درصد است و مزایای حقوقی نیز مشمول افزایش خواهد بود.

ضمناً حکم رتبه بندی مستمری بگیران فرهنگی بعد از شهریور 1400 این ماه صادر می شود. این مستمری بگیران مزایای رتبه بندی را از آذر دریافت خواهند کرد.

  گل محمدی استعفا داد

دیدگاهتان را بنویسید