هیات مدیره استقلال در آستانه تغییر؟

مجمع عمومی باشگاه استقلال هفته آینده با صدای عالی برگزار می شود.

بر این اساس متن دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران به شرح زیر است:

* موضوع: اعلام دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

*زمان و مکان مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آید تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 1401/03/10 در جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و ورزش شرکت نمایند. جوانان برای گرد هم آوردن مردم برگزار می شود.

* دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

موارد دیگر

* شرح:

تکمیل اعضای هیأت مدیره، انتخاب اعضا و سایر موارد به تشخیص جلسه

* نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

نیم ساعت قبل از شروع مجمع، اوراق در اختیار سهامداران قرار می گیرد

  آیا حباب سکه رعایت می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید