هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نیست

پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اردیبهشت بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت. با وجود مشخص بودن میزان افزایش، هنوز دستور اجرای این افزایش توسط دولت ابلاغ نشده است.

پنج روز تا پایان اردیبهشت 1401 باقی مانده اما هنوز خبری از افزایش مستمری ها نیست. بررسی ها نشان می دهد که این افزایش حقوق هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.

با وجود مشخص بودن میزان افزایش مستمری سالانه، هنوز دستور پرداختی از سوی دولت صادر نشده است. این وضعیت امکان پرداخت مستمری به صندوق کشوری و تامین اجتماعی را بیشتر تقویت کرده است. پرداخت علی الحساب به این معنی است که حقوق این ماه بر اساس سال گذشته پرداخت می شود.

  حضور هواداران امشب مشخص می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید